Logotipo de Aytasa. Abogados y Técnicos asociados, s.l
       BEZEROEN EXTRANETA
 
  

Bezeroak eta proiektuak

Aceralia

 

-Rivas kaleko (Sestao) 66. eta 68.zenbakietako Etxebizitza eta Merkataritza Lokalen Salerosketa Eskaintza.

-Rivas kaleko (Sestao) 66. eta 68. zenbakietako Etxebizitza eta Merkataritza Lokalen Salerosketa Eskaintza. (jarraipena)

AH & Asociados - Sprilur

 

Laguntza Teknikoa eskaintzea “Barne Eraberritze Plan Bereziaren eta N0523 Zarauzko Industrialdea, Irita Enpresaritza Parkea” izeneko proiektuak kaltetutako dauden jabego eta eskubideen desjabetze-txostenaren kudeaketan.

 

Alava Agencia de Desarrollo, S.A

 

Arabako Lantaron herrian paper industria eraikitzeko beharrezkoak diren jabego eta eskubideen nahitaezko desjabetze-txostena.

Ayalako Murga Industrialdearen baterako-tasazio bidezko nahitaezko desjabetze- prozeduraren kudeaketa eta laguntza teknikoa.

 

Amorebieta-Etxanoko udala

 

Canalización río Ibaizabal.

Ibaizabal ibaiaren ubideratzea.

Udal hilerria handitzeko lurzoruaren kudeaketarako laguntza teknikoa.

Saneamendu sarearen eraldatze-proiektuari dagokion lurzoru-kudeaketarako laguntza teknikoa.

Euba Errekak Ibaizabal ibaiarekin bat egiten duen lekuaren Hobetze Proiektua eta Laguntza Tekniko eskaintza San Antonio auzoko Kimera Errekaren Egokitzapen Proiektuari dagokion Desjabetze-Txostenean.

Sapu Arraibi” Lurzoru Urbanizagarri Sektoreari dagozkion eta Jabego-Erregistroan idatzita dauden erregistro-jabe eta kargen idazketa-lanen esleipena.

Amorebietako Hodi-Biltzaile Orokorra. “Ibarra-Euba” tartea.

Udal Hilerriko Lurzoru-Kudeaketarako laguntza teknikoa.

“Amorebietako udal sarearen eta Zubietako Industrigunearen arteko konexio ziklagarria” proiektuari dagokion desjabetze-txostenean laguntza.

Amorebieta-Etxano udalean Abiadura Handiko Trenaren ibilbideak kaltetutako ondasun eta eskubide-jabeentzako Aholkularitza Zerbitzua.

 

Barakaldoko udala

 

Barakaldoko udal azokako postuen egungo kontzesio administratiboen erreskatea eta aipatutako udal merkatua komertzialgune bihurrarazteko proiektuaren garapena.

 

Basauriko udala

 

Basauriko Lapatza eta Uriarte auzoetako saneamendu proiektuak kaltetutako ondasun eta eskubideen zerrendatzea eta balorazioa.

Basauriko Lapatza eta Uriarte auzoetako saneamendu proiektuaren desjabetze-txostenaren kudeaketa.

 

Bediako udala

 

Bedia-Arratian 13,2 kV.-ko aire-linea elektrikoaren proiektuko desjabetze- proiektuaren kudeaketa eta laguntza teknikoa.

 

Durangoko udala

 

Durangoko Tabira eremuan kokatutako hainbat finkaren inguruko balorazioa.

Durangoko Udaletxeak egingo dituen desjabetzeetarako aholkularitza zerbitzu eta laguntza eskaintza.

 

Gernikako udala

 

Udal Sustapeneko Babes Ofizialeko etxeen adjudikaziodunak hautatzeko prozesuan laguntza teknikoa.

 

Getxoko udala

 

Hormazako Estradaren irekierarako desjabetze-txostenean laguntza tekniko-juridikoa.

Hormazako Estradaren irekiera gauzatzearren, Udal Araudi Subsidiarioaren Eraldatze Puntualaren txostena kudeatzeko laguntza tekniko-juridikoa.

Ormaza-Maidagan tren bidezko komunikazioen sistema orokorrari dagokionean laguntza tekniko-juridikoa.

Alango kaleko trenbide-pasagunea kentzeko proiektuari dagokion desjabetze-txostenean laguntza tekniko-juridikoa.

 

Gorlizko udala

 

Gandias-eko Barne Eraberritze Plan Bereziak kaltetzen duen inguruari dagozkion desjabetze-txostenak eta atariko lanak egitea.

 

Leioako udala

 

Santsoenea-Martiartu udal bidearen mugaketa.

Barandiaran Institutua kokatzen den lursailen arautze-erregistralerako titulu zein txosten-azterketa eta kudeaketa. Plano takimetrikoak.

Leioako Udalari dagokion 46.Eremuaren (Languilería 189-182) hirigintza- baliapenaren balorazio-txostena.

Udondo eremuko buelo-balioaren gaineko txostena egitea.

Lursailen planoak egitea; finken fitxak eta Udondo eremuak kaltetutako ondasun eta eskubideen zerrenda egitea.

Lamiako-Txopoeta eremuko lurzoruaren balioaren inguruko Txostena egitea, Nahitaezko Desjabetze Epaimahaiaren irizpide tradizionalen arabera.

Pinuetako (Leioa) plan bereziaren baitan lurzoruaren balorazioa egitea.

Leioako lur urbanizagarri eta herri barruko lurretako zenbait eremuri buruzko baliapen-tipoaren koefizienteen gaineko azterketa bana egitea.

Pinueta auzoko hobekuntza Plan Bereziko 11-B zenbakidun eremuko nahitaezko-desjabetze-txostena (atariko lanak).

Bizkaiko Garraio Partzuergoak aurkeztutako birjarpen-helegitean laguntza tekniko eta Juridikoa.

Udondo eremuaren etorkizuneko eraldatzearen eraginpean dauden lursail-plano, finka fitxa eta ondasun zein eskubideen zerrenda egitea.

Pikueta Sektorearen eta Txorierri Eremuaren arteko hiri-konexio irisgarriaren gaineko partzela-plano topografikoa egitea.

“Área 45 de Leioa” proiektuaren ( Pikueta eta Txorierri arteko hiri-konexioa) inguruko nahitaezko desjabetze-txostenean laguntza teknikoa.

 

Lemoako udala

 

Udalaren jabegoa den iraganeko maisuen etxebizitza-eraikinean tasatutako prezioa duten 9 etxebizitzen adjudikazio-zozketa egiteko hautaketa-proposamenean laguntza teknikoa.

nbsp;

Ayuntamiento de Lezama

 

Lezamako Mikel Zarate plaza eta Gotioltza auzoko Palacios baserriaren arteko foru-errepidean, argiztapen publikoa jartzeak eta espaloiak egiteak kaltetuko dituen lursailen balorazio-lanak

Lezamako Mikel Zarate plaza eta Gotioltza auzoko Palacios baserriaren arteko foru-errepidean, argiztapen publikoa jartzeak eta espaloiak egiteak kaltetuko dituen lursailen jabeekin akordioa.

 

Llodioko udala

 

Areetako Etxebizitza Zonaldeko 35. Eremuarekin(Z.V.35) bat datorren Exekuzio-Unitatearen baterako-tasazio bidezko Desjabetze Proiektua.

Aholkularitza-kontratuaren eraberritzea Areetako Z.V.35 eremuarekin bat datorren Europako Batasunaren barneko baterako-tasazio bidezko Desjabetze Proiektua idatzi eta kudeatzeko.

 

Mungiako udala

 

Mungiako Udalak Residencial “Larrabizker”-eko S.A.P.U Sektorean duen ustiapenari dagokion %10aren balorazioa.

Atxurizubi zubi parean, 78. eta 97.zenbakidun finken artean, Butron ibaiaren egokitzapen lanen exekuziorako nahitaezko-desjabetze-txostenean laguntza teknikoa.

Lauaxeta kaleko 8. eta 9.zenbakietan kaltetutako ondasun eta eskubideen zerrenda egiteko eta desjabetzearen trukean emango litzakeen balizko kalte-ordainaren estimazio ekonomikoa egiteko laguntza teknikoa.

Belako industrigunerako sarbide berriak egiteko nahitaezko desjabetze-txostenak egiteko laguntza teknikoa.

Udal lurrazpiaren balorazioa bi eremu desberdinetan, udal jabaripean leudekeen lurrazpiko parking-ak egiteko helburuarekin.

7.zenbakidun eraikinean gauzatutako hirigintza-ustiapenaren balorazioa, Udalari dagokiona eta Mungiako Errementari Sektoreko konpentsazio-proiektuaren baitan dagoena.

N-101 izendatutako udalaren lursailaren balorazioa, 39.zenbakidun Exekuzio-Unitatearen(Olalde) baitan, Mungiako arau subsidiarioen arabera Hiri barruko Egoitza-Lurzoru gisa sailkatutakoa.

Mungiako Ibarburu Baserriaren balorazioa.

Mungiako 07 Okintoki Unitatean eraitsi beharreko eraikinen balorazioa.

 

Ondarroako udala

 

“Ondarroako Irisgarritasun Planaren 1. Fasea” proiektuaren nahitaezko desjabetze-txostenaren kudeaketa eta laguntza teknikoa.

Eremu Libreen Sistema Orokorrari Portuaren gaineko La Atalaya eremuko lursail bat gehitzeko desjabetze-txostenean laguntza.

 

Santurtziko udala

 

Laguntza teknikoa San Juan eta Regales auzoko desjabetze-txostenean eta ondoren Kabiezes-Mellonen berriro ostatu-ematean.

 

Sestaoko udala

 

Sestaoko Rivas, Chavarri eta San Ignacio kaleetako eraikinak erosteko laguntza teknikoa.

Sestaon, Gran Vía 1. Faseko luzapenak kaltetu dituen ondasun eta eskubideak erosteko desjabetze-txostenearen inguruko aholkularitza eta lurzoru-kudeaketan laguntza.

 

Zamudioko udala

 

Psikiatrikorako sarbide bidea egiteko lursailen desjabetzerako lanak.

 

Arquigest 90

 

Bilbo Metropoliaren PTP eremuan Olabeaga-Basurto OE-1- eremuan informazio eta diagnosi lanak.

Amorebietako betarragane Sektorearen zuhaizti-eremuaren balorazioa..

 

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L

 

Birgasifikatze eta sorkutza elektriko planta sortzeko proiekturako eskatu beharreko baimen administratiboen kudeaketa.

Lan arriskuetatik eratorritako kudeaketa administratiborako laguntza teknikoa.

 

Bahía de Bizkaia Gas, S.L

 

Laguntza tekniko-juridiko-administratibo orokorra.

 

Bilbao Exhibition Centre

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Telekomunikazio Sareko baimen eta lizentzia kudeaketa (1994tik 1997ra)

Elkarteari telekomunikazio sarea kudeatzeko laguntza (1994tik 1997ra).

 
Aytasa abogados y técnicos asociados, S.L. Urteurrena 1988-2008 aniversario

© AYTASA Mª Díaz de Haro, 10 bis. Planta 7 Dpto. 13-16 // 48013 Bilbao | . TLF: 94 442 33 08 - 94 442 37 66 | FAX: 94 442 38 62 | aytasa@aytasa.com    mapa Web