Logotipo de Aytasa. Abogados y Técnicos asociados, s.l
       BEZEROEN EXTRANETA
 
  

Bezeroak eta proiektuak

Bilbogas, S.A

 

Nahitaezko desjabetze-txostenen kudeaketa “Artxandako Sarea I Proiektua – Ostalaritza eskolarako atala 28.zenbakidun Proiektua” lanen exekuzioak kaltetutako ondasun eta eskubideak okupatzearren.

 

Biogarbiker

 

Biogás eta Linea Elektriko Plantarako autorizazio, baimen eta lizentzien kudeaketa.

 

Bizkai Eder 2000, S.L

 

Lamiako-Txopoetako Barne Eraberritze eta Zaharberritzeko Plan Bereziaren (PERRI) barneko eremu hutsaren kudeaketak kaltetu dituen bizilagunen desjabetze-txostena egiteko eta bizilagunen ostatu-emateko kudeaketarako laguntza.

 

Bizkaia Energia, S.L

 

Bizkaia-Energia proiekturako konexio linea elektrikoa, Amorebietan.

Zerbitzu Errentamendu Kontratua.

 

Bufete Barrilero y Asociados

 

Txabarri Egoitza-Sektorearen Barne Eraberritze Plan Bereziak kaltetutako Dolores Terreros Noguerol anderearen aldeko errentamendu-ebazpen partzialak ezarritako kalte-ordainen balorazioa. Gueñesen (Bizkaia) 2005eko Apirilean.

Artazubidean kokatutako eta Bilbo barruko Gaztelondo Sektoreak kaltetu dituen jarduera ekonomikoak leku batetik bestera eramateko balorazioa – 2005eko Apirila.

 

Confederación Hidrográfica del Norte de España

 

Txorierrirako Ur-hornikuntza, Ekialdeko arteria.

 

Consorcio de Aguas, Abastecimiento, Saneamiento del Gran Bilbao

 

Granadako Hodi-Biltzailea

Granada-Zuazoko Hodi-Biltzailea

Txorierriko Hodi-Biltzailea

Gummagarrerako ur-hargunea

Txorierrirako ur-hornikuntza

Gobelasko Hodi-biltzailea

Larrabetxurako ur-hornikuntza

 

Consorcio de Aguas de Busturialdea

 

Mundaka itsasadarreko ezkerraldeko kolektore proiektuen desjabetze-txostenen tramitaziorako laguntza teknikoa. (Lurtek-ekin Aldi-baterako Enpresa-Elkartea).

 

Consorcio de Transportes de Bizkaia

 

Leioako udalean Bilboko Metroaren 1. linean dauden lursailen definizioa.

 

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Telekomunikazio Sarearen baimen eta lizentzia kudeaketa hiru Lurralde Historikoetan zehar.

Euskal Autonomia Erkidegoko Telekomunikazio Lurralde-Sektore Planaren kudeaketa administratiboa.

 

Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco

 

Repelega auzoko (Portugalete) hainbat eraikini buruzko txostensozio-juridikoa.

San Juan auzoko (Santurtzi) Nahitaezko Desjabetze-txostenetan laguntza teknikoa.

Sestaoko Chavarri eta Rivas auzoetako Nahitaezko Desjabetze-txostenetan laguntza teknikoa.

Pasaiako Portuan lursail batzuk erosteko jarraitu beharreko prozeduraren azterketa.

Santurtziko San Juan auzoko hainbat desjabetze-txostenen jarraipena eta kontrola.

Laguna de Lacorzanako ( Araba) Ingurumen Zaharberritze proiektuaren baitan egindako nahitaezko desjabetze-txostenaren kudeaketa eta laguntza teknikoa.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren baitan, Gaitokiko (Forua) P4 babesgunean eta A3 nekazal intereseko gunean Ingurumen Zaharberritze proiektuaren desjabetzea.

Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren baitan, Urkitxepen (Busturia-Sukarrieta), P4 eta P0 babesguneetako ingurumen-zaharberritze proiektuaren desjabetzea.

Ondare Erantzunkizuneko hainbat txostenetan laguntza teknikoa.

Ondare Erantzunkizuneko hainbat txostenetan laguntza teknikoa.

Legutioko (Araba) saneamendu proiektuaren desjabetze-txostena.

Valdegobiako Osman (Araba) Tumecillo Ibaiaren bideratze-proiektuaren desjabetze-txostena.

 

Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco

 

Bilboko Metroaren 1. Linean, Boluetako geltoki berriaren azpiegituraren desjabetze-txostenen kudeaketa.

Gobelasko lurrazpiko pasabidearen eta alboko lanen nahitaezko desjabetze- txostenaren kudeaketa.

Bilboko Metroaren 1. linean, Neguri-Aiboa tartearen egokitze proiektu-eraikitzailearen kudeaketa.

Bilbo-Donostia linean, Arronamendiko tunel berriaren proiektuari dagokion desjabetze-txostenean laguntza teknikoa.

Bilboko Metroaren I Linean Urduliz –Plentzia tartearen Egokitzapen Proiektu-eraikitzaileak kaltetutako kontzesio administratiboaren balorazioa.

Bilboko Metroaren I linean, Neguri-Aiboa tartearen egokitze proiektu-eraikitzailearen baitan dagoen 11.finkaren balorazioa. Trena Lasarte-Oriara sartzearen ondorioz kaltetutako lursailen balorazio-orriak egitea.

Lasarte-Orian (tren) barneratze-proiektua, tren geltoki berriak eta Astepeko azpiestazio elektrikoa abiarazteko beharrezkoak diren lursailen desjabetzea.

Trenbide azpiegiturak kaltetutako lurzoruaren txostenen kudeaketa..

Bilboko Metroko 1. Lineak kaltetutako hainbat finken txostenen kudeaketa-amaiera.

Egoera urbanistikoaren eta Bilbo-Donostia lineako Pk 104,53 tik Pk 107,609rako tartean dauden lursailen balorazioaren gaineko txostena.

Bilbo-Donostia linearen baitan, Donostiako Hego-Saihesbideari dagokion desjabetze-txostenean laguntza teknikoa.

-Trenbide azpiegitura proiektuekin lotutako hainbat lan egitea.

Bilboko Metroaren lineen azpiegitura proiektuekin lotutako hainbat lan egitea.

Ondare-Arautzea zenbait lanetan eta laguntza beste Administrazioekiko elkarlan-komenioen harpidetzan.

Bilboko Metroaren nahitaezko desjabetze-txostenen kudeaketa honako tarteetan: Sestao-Portugalete; Etxebarri-Ariz; Cocheras eta Talleres Ariz.

Donostiako Hego Saihesbidearen nahitaezko desjabetze proiektuaren kudeaketa.

Eusko Trenen proiektuen kudeaketa: Arriagako zama-trenbidea eta Talleres Lutxanako Saneamendu Sarea.

 

Departamento del Interior del Gobierno Vasco

 

Erlo Mendiko komunikazio zentroak kaltetutako ondasun eta eskubideen desjabetzea.

Tolosako komunikazio zentrorarteko linea elektrikoa eraikitzeko beharrezkoak diren ondasun eta eskubideen desjabetzea.

 

Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

 

Amorebietako Gainean birpartzelatzearen lan administratibo-juridikoak.

Bilbo Zaharreko Barnealdearen Zaharberritze Plan Bereziaren (II Fasea) Banaketa-Eremuan kaltetu diren ondasun eta eskubideak deskribatzeko laguntza teknikoa.

Bilbo Zaharreko PERRIaren Nahitaezko Desjabetze Txostenak kaltetutakoentzako arreta eta informazio zerbitzua.

Bilbo Zaharreko Barnealdearen Zaharberritze Plan Bereziak kaltetutako ondasun eta eskubideak erosteko desjabetze-txostenaren inguruko aholkularitza eta laguntza lurzoruaren kudeaketan. III Fasea.

Santurtziko San Juan de Rompeolas auzoko (132/06) desjabetze txostenak kaltetutako finken jabegoaren egoera juridikoari buruzko txostena egitea.

Santurtziko San Juan de Rompeolas auzoan aurreikusitako jarduerak kaltetutako ondasun eta eskubideen zerrenda egitea.

A.O.4. 403 San Juan de Rompeolas, Santurtzi” 12 A/07 Txosten zenbakia duen Proiektuak kaltetutako ondasun eta eskubideen desjabetzea.

Urbanizagarria Ez den Lurzoruaren balorazioari buruzko Azterketa Teknikoak egitea.

 

Elecnor

 

(Nafarroa) linea elektrikoek kaltetutako ondasun eta eskubideen atariko akten eta okupazio akten deialdia eta jasotzea.

Bianan (Nafarroa) linea elektriko baten desjabetze txostenaren balioespen fasea.

 

Ente Vasco de la Energia

 

Akuiferoen Ikerketa baimenen kudeaketa eta kudeaketa administratiboa.

Euskal Autonomia Erkidegoan Energia Eolikoaren Lurralde-Sektore Planaren kudeaketan laguntza teknikoa.

Olatuen energiaz baliatzeko instalazioak ezartzeari buruzko txostena.

 

Eólicas de Euskadi, S.A

 

Arkamo I Parke Eolikoaren baimen, lizentzia eta autorizazioak lortzeko laguntza teknikoa. Elgeako Parke Eolikoaren baimen, lizentzia eta autorizazioak lortzeko laguntza teknikoa.

Euskal Autonomia Erkidegoan parke eolikoak instalatzeko baimen, lizentzia zein autorizazioak lortu eta Kudeatzeko laguntza teknikoa eta juridiko zerbitzua.

 

Euskaltel, S.A

 

Arkamo I Parke Eolikoaren baimen, lizentzia eta autorizazioak lortzeko laguntza teknikoa. Elgeako Parke Eolikoaren baimen, lizentzia eta autorizazioak lortzeko laguntza teknikoa.

Euskal Autonomia Erkidegoan parke eolikoak instalatzeko baimen, lizentzia zein autorizazioak lortu eta Kudeatzeko laguntza teknikoa eta juridiko zerbitzua.

Amorebieta-Etxano eta Galdakao herrietan korapiluneen kokalekua lortzea.

 

Euskal Trenbidea Sarea (ETS)

 

Área-1.eko Informazio Publiko eta Desjabetze-Prozeduren Kudeaketa eta Jarraipenerako Laguntza Teknikoa.

Usurbil-Añorga tarteko desjabetze txostenean Laguntza teknikoa.

Bilbo-Donostia trenbideko Aia-Orio tarteko proiektuen nahitaezko desjabetze txostenen inguruko informazio publikorako laguntza teknikoa. Donostia: ORIO herria.

Bilbo-Donostia trenbideko Aia-Orio tarteko proiektuen nahitaezko desjabetze txostenen inguruko informazio publikorako laguntza teknikoa. Donostia: AIA herria.

Bilboko Metroaren Ariz-Basauri Tarteko lanek kaltetutako finken balioespen ordainketa eta negoziazio lanak egitea.

Bilboko Metroaren II Linearen Portugalete-Santurtzi Tarteko lanek kaltetutako finken balioespenaren ordainketa eta negozio-lanak egitea.

 

Euskotrenbideak

 

Laguntza teknikoa Usurbil-Añorga bikoizketaren desjabetze txostenean.

 

Excma. Diputación de Bizkaia

 

Uribe-Kostarako Ur-hornidura.

Foruako Saneamendu Sarea.

CC-6313 errepidearen bikoizketa.

Arrankudiaga-Areta errepidea.

Uribe-Kostako Korridorea.

Arantzazu-Bediako kolektorea.

Kadaguaren Arroako Saneamendu Kolektoreak.

Asua ibaiaren mozketa Ola-Sondikan.

Bizkaiko Foru Aldundiarenak diren Arboledako eraikinen salmenta-atariko lanak egiteko aholkularitza eta laguntza.

Durangaldeako Eskualdearen Hornidura Sarea, Lejarza-Garaizar bideraketa bikoitza. Tarteak I: Lejarza-Tabira” eta II: “Tabira-Garaizar”.

Trapagaran udaleko meategi eremua berreskuratzeko Plan Bereziaren Zabaltzea-Trapaga bailara.

La Arboledako Perin iraganeko ospitalearen eremuko RBD egin eta baloratzeko laguntza teknikoa.

La Arboledako golf zelaia eraikitzeko, Bizkaiko Foru Aldundiarenak diren eraikinak berreskuratzeko aukerak.

Golf Zelaia Triano auzoan.

Golf Zelaiaren sistema orokorrarekin lotutako esparruko ondasun eta jabegoak erosteko, desjabetze-txostenaren inguruko aholkularitza eta lurzoruaren kudeaketa. Golf Zelaia, Abanto eta Zierbena, Abanto – Zierbana, Ortuella eta Trapaga Bailara-Trapagaran eskualdeko meategi eremuaren ingurumen-babeste eta berreskuratze planaren eraldatzean sartuta dago; eta araudi iragankorreko 7.artikuloan zehaztutako 14. exekuzio-unitatean ere jasotzen da.

Laguntza Teknikoa eta 4 balioespen orri bete eta egitea.

Meategi eskualdean D.F.B.-ren jabegoa den finkaren okupazioa egiaztatzeko lanak.

Planoen digitalizazio lanak.

Gallartako saihesbidearen eraikuntza proiektua eta El Campillotik La Arboledarako sarbide berriarena. Fase 3: Triano-Golf Zelairako sarbidea.

Gatika eta Maruri Uribe-Kostako arteriatik urez hornitzeko proiektuaren desjabetze-txosteneko lurzoru-kudeaketa.

La Arboledan jabego pribatu gainean eraikitako hainbat lursailen erosketarako beharrezkoak diren lanak.

Nervion Ertaineko arteriaren eta Zeberioko Bertzuten biltegiaren arteko ponpaketa eta konexioaren eroan-bideari dagokion desjabetze-txostenean aholkularitza eta lurzoruaren kudeaketa.

Leako udalen saneamendu proiektuari dagokion desjabetze-txostena. 4.Bereizketa. Okamika-Oleta Kolektorea.

Iparragirre eta Etxebarriako biltegi erreguladorearen arteko eroan-bidearen Proiektuari dagokion desjabetze-proiektuaren Kudeaketa eta Laguntza Teknikoa.

 

Excma. Diputación Foral de Guipúzkoa

 

Elgetarako Ur-Hornidura.

Ur-Hornidura Ibai-Eder urtegitik . Azpeitia-Oikina Tartea.

Deba eta Mutrikutako Ur-Hornidura.

Azpeitirako Ur-Hornidura eta Saneamendua- Hondakinen Araztegia.

CC-6322-ren zabaltzea eta hobekuntza.

Eibarreko Saihesbidea.

CC-6212 errepidearen zabaltze eta hobekuntza 57,800 P.K.-tik (Mutriku) 60,720 P.K.-ra (Gipuzkoako muga).

 

Feria Internacional de Muestras de Bilbao

 

Laguntza teknikoa Planeamenduaren eraldatzerako, Hirigintza Kudeaketa zein kaltetutako lursailen erosketarako eta Barakaldoko lursailetan Erakustazoka ezartzeko beharrezko baimen, lizentzia eta autorizazioak lortzeko.

 

Gamesa

 

Larraona eta Lezaunen ( Nafarroa) kokatutako lursailen katastro-jabeen identifikazioa eta haien jabegoetan sismografoak instalatzeko eurekiko negoziazioa..

 

Iberdrola, S.A

 

400 Kv-ko Soto de Ribera Penagos linearen (Soto de la Ribera Cangas de Onis Tartea) desjabetze-txostenen eta baimenen kudeaketa.

Linea elektrikoak eragindako kalteen eta baimenen kudeaketa (1993.urtea).

 

IKT

 

Urkiolako Naturgunearen Erabilera eta Kudeaketa Planean, informazio publikoaren kudeaketaren baitan aurkeztutako helegiteei erantzuna ematerako orduan laguntza juridikoa.

 

Ingeniería del Metro Bilbao, S.A (IMEBISA)

 

Bilboko Metroko “. Linearen eraikuntza lanen 1.Fasea gauzatzeko beharrezkoak diren desjabetze-prozesuetan laguntza teknikoa.

Bilboko Metroko 1.linearen nahitaezko desjabetze txostenekin lotutako agiri guztiak antolatu eta sistematizatzeko zein eta bidean dauden jarduerak amaiarazteko laguntza teknikoa.

Bilboko Metroaren 1. lineako lanek Elorrieta-Bolueta tartean kaltetu dituzten lursailen planoak osatzeko laguntza teknikoa.

Bilboko Metroaren Bolueta-Etxebarri-Urbinaga-Sestao tarteen desjabetze-txostenen informazio publiko zein jarraipen-kudeaketarako laguntza teknikoa.

Informazio Publikoen eta Desjabetze-Txostenen Kudeaketa eta Jarraipena.

Iraganeko Urbina-Maltzaga trenbide lineak okupatutako lursailen azalera zehazteko laguntza teknikoa.

 

Inmarlo

 

Industria eta Logistika Jarduera Eremuaren 1.faseak kaltetutako ondasun eta eskubideen zerrendatze eta baloraziorako laguntza teknikoa.

 

Mancomunidad de Aguas de Añarbe

 

Lasarterako Ur-Hornikuntza

 

[Aurrekoa]   |   [Ondorengoa]

Aytasa abogados y técnicos asociados, S.L. Urteuurrena 1988-2008 aniversario

© AYTASA Mª Díaz de Haro, 10 bis. Planta 7 Dpto. 13-16 // 48013 Bilbao | . TLF: 94 442 33 08 - 94 442 37 66 | FAX: 94 442 38 62 | aytasa@aytasa.com    mapa Web